Kai pradėjome naudoti metodus, aprašytus iššūkiuose, labiau įsiklausome į savo klientus ir visiškai pakeitėme požiūrį į juos. Alina P. (Lenkija) Man pavyko įveikti iššūkius, pasiekti užsibrėžtus tikslus, pažvelgti į viską kitu kampu ir pritaikyti tai, ką išmokau. Šiandien jaučiuosi stipresnis ir labiau savimi pasitikiu. Enrique P. (Ispanija) Tai puikus būdas pasinaudoti saves įvsivertinimo įrankiu – labiau suprasti savo stiprybes ir silpnybes. Dan I. (Rumunija)

Apie projektą

Šio projekto tikslas - skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių vystymą, pasinaudojant savęs įsivertinimo įrankiu ir 40-ies įgūdžių mokymo programa. Visa tai bus daroma sukuriant mobilią aplikaciją ir joje besimokant.

Projekto metu bus sukurtas savęs įsivertinimo įrankis, kuris antrepreneriams leis įsivertinti savo minkštųjų įgūdžių lygį, nes minkštieji įgūdžiai yra vienas svarbiausių kriterijų, galinčių nulemti antreprenerių sėkmę. Pagrindinis pasiektas rezultatas - mobilioji programėlė, kuri bus išversta į 5 kalbas. Ji skirta antreprenerių, kurie neturi reikiamos kvalifikacijos minkštųjų įgūdžių ugdymui. Mokymo programa, "40 Iššūkių", bus pritaikyta kiekvienam individualiai, remiantis atliktais testais ir padės išsiugdyti optimalų kompetencijų lygį. 

Projekto uždaviniai

  • Identifikuoti 40 minkštųjų įgūdžių, kurių reikia sėkmingiems antrepreneriams. 
  • Sulkurti įrankį, kuris įvertintų minkštųjų įgūdžių mokymosi progresą ir sukurtų personalizuotą profilį kiekvienam sėkmingam antrepreneriui. Įrankis kaups ir rekomendacijas, kurios padėtų antrepreneriui veiksmingiau mokytis ir išnaudoti turimus resursus. 
  • Sukurti inovatyvią 40-ies minkštųjų įgūdžių programą ir pritaikyti ją mobiliesiems įrenginiams.
  • Sukurti mobilią aplikaciją, kurioje būtų įdiegtas savęs įsivertinimo įrankis, mokymo programa, recomendacijos, resursų bankas ir baigiamasis testas.
  • Viešinti projekto rezultatus institucijoms, kurioms sukurti produktai gali atnešti naudos.