Po wdrożeniu metod przewidzianych w wyzwaniach zaczęliśmy uważniej słuchać naszych klientów, a także zmieniliśmy nasze podejście do nich. Alina P. (Poland) Udało mi się pokonać przeszkody, osiągnąć cele, nauczyć się patrzeć na temat z innego punktu widzenia i zastosować to, czego się nauczyłem, dziś czuję się silniejszy. Enrique P. (Spain) Jest to doskonały sposób na skorzystanie z samooceny - bądź bardziej świadomy swoich zalet i słabości. Dan I. (Romania)

O projekcie

Projekt 40 Wyzwań dla Przedsiębiorców ma na celu promowanie rozwoju umiejętności miękkich przedsiębiorców poprzez opracowanie i wdrożenie narzędzia do autodiagnozy oraz katalogu 40  innowacyjnych wyzwań szkoleniowych.

Wszystkie narzędzia będą dostępne w aplikacji mobilnej.  Celem projektu jest opracowanie narzędzia skierowanego do osób o niskim poziomie kompetencji przedsiębiorczych, które chcą je udoskonalić. Narzędzie umożliwi autodiagnozę miękkich umiejętności zawodowych i ich rozwój, co będzie ważnym czynnikiem warunkującym sukces jako przedsiębiorcy. Główny rezultat - aplikacja mobilna, przetłumaczona na 5 języków, służąca rozwojowi umiejętności miękkich ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości.  Narzędzie,"40 wyzwań szkoleniowych", dostosuje się do poziomu każdego użytkownika od pierwszego testu i spróbuje rozwinąć jego umiejętności na optymalnym poziomie.

Cele projektu

  • Identyfikacja 40 kluczowych umiejętności miękkich, których potrzebuje przedsiębiorca aby odnieść sukces.
  • Stworzenie narzędzia, które zmierzy poziom 40 umiejętności miękkich przedsiębiorcy i przedstawi zindywidualizowany raport na temat stopnia rozwoju tych umiejętności wraz z zaleceniami dotyczącymi ich doskonalenia poprzez wyzwania szkoleniowe.
  • Opracowanie innowacyjnych treści do szkolenia 40 kompetencji miękkich zoptymalizowanych pod kątem aplikacji mobilnych.
  • Stworzenie mobilnej aplikacji do autodiagnozy, zaleceń szkoleniowych i wyzwań związanych ze szkoleniem w zakresie umiejętności miękkich i testu końcowego.
  • Upowszechnienie efektów tego szkolenia wśród innych instytucji szkoleniowych.