Kai pradėjome naudoti metodus, aprašytus iššūkiuose, labiau įsiklausome į savo klientus ir visiškai pakeitėme požiūrį į juos. Alina P. (Lenkija) Man pavyko įveikti iššūkius, pasiekti užsibrėžtus tikslus, pažvelgti į viską kitu kampu ir pritaikyti tai, ką išmokau. Šiandien jaučiuosi stipresnis ir labiau savimi pasitikiu. Enrique P. (Ispanija) Tai puikus būdas pasinaudoti saves įvsivertinimo įrankiu – labiau suprasti savo stiprybes ir silpnybes. Dan I. (Rumunija)

Partneriai

Baltijos edukacinių technologijų institutas (BETI) 2003 metais buvo įsteigtas aktyvios specialistų komandos, daugiau nei 15 metų dirbusios informacinių telekomunikacijų technologijų (toliau - ITT) ir švietimo technologijų srityje. Įgyvendinant įvairias veiklas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo sektoriuose, buvo sukaupta turtinga patirtis, žinios ir įgūdžiai ITT tobulinimo, nuotolinio mokymo metodikos, mokymosi technologijų, daugialypės terpės kūrimo, internetinių programų kūrimo srityse.

Daugiau

Komanda aktyviai dalyvavo nacionalinėse ir Europos iniciatyvose: „Framework“, „Eureka“, „Socrates“, „Leonardo da Vinci“, „Phare“, „UNESCO“ ir kitose.

Tikslai:

 • Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti ITT grindžiamą mokymą ir mokymąsi, skirtą subalansuotai švietimo, mokslinės, socialinės ir ekonominės plėtros politikai
 • Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas visiems visuomenės piliečiams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, plėtojant nuotolinio mokymosi veiklos iniciatyvas, kuriant mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę paramos sistemą
 • Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstą projektų ir procesų valdymą, bendradarbiaujant su organizacijoms ir asmenimis, siekiantiems užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę

IT ir moksleiviai

BETI siūlo užklasinius mokymus bei visapusišką pasirengimą tolimesnėms studijoms, kviesdami moksleivius (nuo 10 iki 19 metų) mokytis šių profesijų: robotų programavimo, architektūros, grafikos ir interjero dizaino, verslo valdymo, programavimo ir drabužių projektavimo technologijų arba ugdyti kompiuterinį raštingumą pradedantiesiems, jaunesniųjų ir jaunimo studijų programose.

Siekdama suteikti vienodas galimybes mokiniams regionuose, Vilniaus kompiuterių akademija teikia nuotolinio mokymo programas: Jaunojo verslininko e. mokykla, tradicinės ir kompiuterinės piešimo technologijos, žiniatinklio technologijos ir dizainas.

Daugiau informacijos apie Vilniaus kompiuterininkų akademiją galite rasti interneto svetainėje, adresu www.smarttech.lt.

Mažiau

Mes esame Airijoje įsikūrusi organizacija, dirbanti su įvairaus amžiaus žmonėmis, ypač kalbų įgijimo, sporto ir asmeninio tobulėjimo, jaunimo, verslumo ir socialinės įtraukties srityse.

Daugiau

Mes dalyvaujame daugelyje tarpvalstybinių Europos projektų ir esame Europos tinklo „Naujos idėjos naujoms galimybėms“ dalis.

Mūsų keturios pagrindinės darbo sritys yra:

 1. Kalbos mokymasis: vykdome metų trukmės, terminuotas ir trumpalaikes programas, skirtas jauniems žmonėms iš užsienio mokytis anglų kalbos ir suteikiame galimybę apsigyventi Airijos šeimose. Studentai lanko pradines ir vidurines mokyklas Dubline, Viklou, Wexforde ir Kavane. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite www.irelandandfamilies.com.
 2. Sportas ir asmeninis tobulėjimas: mūsų programos padėjo jauniems žmonėms tapti geresne savo versija, pasinaudojant mūsų futbolo ir asmeninių įgūdžių programa St Joseph futbolo klube Cabinteely ir Leicester Celtic FC Nutgrove mieste. Šiuo metu mes taip pat dirbame su „Rockbrook Padel“ klubu Rathfarnham mieste.
 3. Jaunimas: jauni žmonės gali išmokti bendrųjų kompetencijų, jei išsilavinimo aplinka yra tinkama. Mes tikime, kad suteiksime jauniems žmonėms priemones, skirtas pagerinti jų asmeninį tobulėjimą daugelyje sričių, pavyzdžiui, emocinio intelekto, minkštųjų įgūdžių, aplinkos priežiūros, socialumo ir verslumo. Mes siūlome pagalbą ir kursus nepalankių sąlygų kankinamiems žmonėms, kenčiantiems nuo patyčių, studentams, turintiems šeimos problemų ir visiems, kuriems sunku integruotis į visuomenę.
 4. Verslumas: mūsų programomis siekiama patobulinti žmonių įgūdžius organizuojant kursus ir seminarus, susijusius su minkštais įgūdžiais, pagrindinėmis kompetencijomis, socialine įsitraukimu, emociniu intelektu, aplinkos priežiūra ir kt. Mes taip pat teikiame pagalbą ir paramą imigrantų ir pabėgėlių socialinei atskirčiai mažinti.
 5. Socialinis įsitraukimas: Laikydamiesi palaikomojo požiūrio į programos valdymą, mes „I&F“ propaguojame ir palaikome „Erasmus +“ integracijos ir įvairovės kontekstą. Įsitraukimo ir įvairovės programa, kurią sukūrė „I&F“, plėtoja projekto idėjas, akcentuodama įsitraukimą ir įvairovę. Taip pat plėtoja patikimą partnerystę ir prasmingai vykdo programas.

Mažiau

Mokymai tobulėti ir integruotis (DEFOIN) atsirado 2009 m., siekiant skatinti įdarbinimo treniravimo ir įdarbintų ir neįdarbintų darbuotojų įsitraukimo idėją. Per savo aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie analizuoja, projektuoja ir plėtoja kiekvieną projektą su geriausiomis sėkmės garantijomis.

Daugiau

DEFOIN išskiria treniravimą kaip pagrindinį įrankį tobulėjimui ir žmonių integracijai.

DEFOIN yra mokymo centras, turintis didelę patirtį rengiant, įgyvendinant, plėtojant ir vertinant mokymo programas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiais.

DEFOIN turi daugiau nei 100 mokymų centrų nacionalinį tinklą išsisklaidžiusį po visą Ispaniją.

DEFOIN yra mokymo įmonė, kurios specializacija yra mokymo sprendimų ir konsultavimo paslaugų teikimas atsižvelgiant į klientų poreikius. DEFOIN klientams siūlo šiuos sprendimus:

 • Pedagoginių poreikių analizė.
 • Mokymo metodikų tobulinimas.
 • Individualizuotos mokymosi aplinkos kūrimas.
 • Didaktinių medžiagų projektavimas ir tobulinimas.
 • Turinio skaitmeninimas.

Atsižvelgiant į didėjančią įgūdžių, įgytų teikiant mokymus, susijusius su nacionaliniu profesinių kvalifikacijų katalogais, akreditavimo svarbą, DEFOIN per savo „Tinklo centro partnerystę“ tvarko ir vykdo mokymus, kurių metu išduodami profesionalumo sertifikatai.

Mokymo sektorius nuolat keičiasi, todėl DEFOIN turi I + D + I skyrių, kuriame kuriamas vis sudėtingesnis turinys. Mes turime vieną iš pažangiausių rinkos e-mokymosi platformą, turinčią aukštą turinio kontrolės ir pritaikymo lygį.

DEFOIN buvo įgaliota kaip įdarbinimo agentūra, kuri teikia darbuotojams ir (arba) tarpininkauja darbo jėgai ir vartotojams ieškant ir pasiekiant tinkamą nekilnojamojo turto užimtumą ir teikiant darbdaviams labiausiai jų poreikius ir reikalavimus atitinkančius darbuotojus, atsižvelgiant į dirbančių žmonių profesinius įgūdžius ir kvalifikacijos lygį.

Mažiau

Kordobos universitetas – UCO – yra paveldėjęs šimtmečių senumo istorinį ir kultūrinį palikimą, taip pat aistrą žinioms, toleranciją, tarptautinį pripažinimą ir harmoniją tarp civilizacijų, kurios pavertė miestą, kuriame mūsų įstaiga yra, žmonijos paradigma. Ši pusiausvyra ir harmonija atsispindi trijose srityse, kuriose UCO vykdo savo veiklą: maistas ir žemės ūkis bei mokslas ir technologijos; humanitariniai, teisiniai ir socialiniai mokslai; ir sveikatos mokslai; kiekvienas su savo specifinėmis charakteristikomis. Ši pusiausvyra taip pat pasireiškia kokybišku dėstymu ir tyrimais, priskiriant universitetą prie geriausių Ispanijos akademinių institucijų.

Daugiau

Kardobos universitetas – UCO yra viena svarbiausių tyrimų institucijų Ispanijoje; universitetas dar labiau išsiskirs kaip bus sukurtas mokslo ir technologijų parkas „Ranabales 21“ ir biomedicininių tyrimų institutas „Maimonides“. Universitetas yra tarptautinis žemės ūkio maisto produktų lyderis, vienas iš pagrindinių šios institucijos pašaukimų - nepamiršti humanitarinių mokslų svarbos mieste, garsėjančiame visame pasaulyje dėl savo meninio ir monumentaliojo paveldo.

Jaunas, dinamiškas universitetas, skirtas tyrimams ir nuolat evoliucionuojantis. UCO yra tvirtai atsidavęs visos visuomenės problemoms ir poreikiams. Kaip viešoji įstaiga, jis glaudžiai siejasi su visuomene, kuriai tarnauja, tačiau taip pat yra skirtas padėti kitoms tautoms ir šalims. UCO palaiko tvirtus ryšius su verslu ir kitais subjektais, taip pat struktūrizuodamas didelę dalį savo veiklos pagal verslo viziją. Svarbiausia, kad tai yra institucija, kuri ne tik įsipareigoja rengti kvalifikuotus specialistus, bet ir remti bei skatinti savo studentus augti kaip žmonėms ir piliečiams.

Mažiau

ARID asociacija buvo įkurta 2009 m. rugpjūčio mėn. Krokuvoje. ARID asociacija bendradarbiauja su 10 nuolatinių darbuotojų ir keliolika ekspertų.

Nuo pat įkūrimo asociacijos tikslas buvo remti regionų vystymąsi, visų pirma formuojant naują požiūrį į žinias ir naujoves bei šiuolaikinių informacinių technologijų sklaidą. Asociacija taip pat siekia palengvinti informacijos apie naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus, taikomus suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą, srautą.

Daugiau

Institucijos tikslai.

Asociacijos tikslas yra skatinti regionų plėtrą, visų pirma:

 1. Formuoti požiūrį į žinias ir naujoves.
 2. Šiuolaikinių informacinių technologijų sklaida.
 3. Palengvinti informacijos apie naujausius mokslo ir technologijos pokyčius, taikomus suaugusiems tęstiniame mokyme, srautą.
 4. Išlaikyti savo kultūros paveldo supratimą ir pasimokyti iš šiuolaikinių sprendimų.
 5. Remti vietos iniciatyvas, atsižvelgiant į asociacijos tikslus.
 6. Palankių sąlygų geografinėms ir administracinėms bei kartų riboms peržengti sudarymas.
 7. Palengvinti partnerystės ryšių užmezgimą.
 8. Populiarinti aplinkai draugiškus ir ekologinius ūkininkavimo metodus.

Institucijų tikslinė grupė:

 • Kaimo vietovių gyventojai
 • Ūkininkai
 • Verslininkai
 • Profesinių mokyklų mokytojai
 • Žemės ūkio patarėjai

Mažiau

Mokymosi visą gyvenimą skatinimo centras – CPIP yra Rumunijos nevyriausybinė organizacija, veikianti mokymosi visą gyvenimą srityje nuo 2005 m. CPIP yra įsipareigojusi integruoti lygių galimybių visiems piliečiams principą į viešąją politiką ir su ja susijusią praktiką, kaip neatsiejamą demokratijos ir atviros visuomenės kūrimo dalį. CPIP dirba daugiakultūrėje aplinkoje su partneriais iš visos Europos.

Daugiau

CPIP skatina „mokymosi visą gyvenimą“ kultūrą aktyviai įtraukiant bendruomenės narius į nuoseklaus mokymosi visą gyvenimą koncepcijos ir praktikos įgyvendinimo strategijos kūrimą.

CPIP vizija yra europietiška. Išsilavinimas peržengia mokslo amžiaus ribas, o mokymas - tai gyvenimo būdas, peržengiantis specializuotos įstaigos sienas. Atsižvelgdama į tai, CPIP komanda skatina pagrindinę mūsų, kaip specialistų, įsitraukusių į Europos kūrimą, egzistavimo koncepciją: visą gyvenimą trunkantis mokymasis.

CPIP misija yra iškelti visą gyvenimą trunkančio mokymosi idėją ir padaryti ją prieinamą bendruomenėms, su kuriomis mes susiduriame.

Mažiau