Kai pradėjome naudoti metodus, aprašytus iššūkiuose, labiau įsiklausome į savo klientus ir visiškai pakeitėme požiūrį į juos. Alina P. (Lenkija) Man pavyko įveikti iššūkius, pasiekti užsibrėžtus tikslus, pažvelgti į viską kitu kampu ir pritaikyti tai, ką išmokau. Šiandien jaučiuosi stipresnis ir labiau savimi pasitikiu. Enrique P. (Ispanija) Tai puikus būdas pasinaudoti saves įvsivertinimo įrankiu – labiau suprasti savo stiprybes ir silpnybes. Dan I. (Rumunija)
home

 

po home

 

ŠIO PROJEKTO TIKSLAS - SKATINTI ANTREPRENERIŲ MINKŠTŲJŲ ĮGŪDŽIŲ VYSTYMĄ, PASINAUDOJANT SAVĘS ĮSIVERTINIMO ĮRANKIU IR 40-IES ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA. VISA TAI BUS DAROMA SUKURIANT MOBILIĄ APLIKACIJĄ IR JOJE BESIMOKANT.