ZDOLNOŚĆ SŁUCHANIA

Zdolność słuchania to zdolność aktywnego słuchania. Umiejętność ta świadczy o akceptacji i szacunku rozmówcy. Zdolność słuchania, powstrzymywanie się od własnych osądów i dobrych rad. Umiejętność dobrego słuchania wyraża się poprzez skupienie się na osobie partnera, treści rozmowy:

  • Zwrócenie się w stronę rozmówcy
  • Utrzymywanie kontaktu wzrokowego
  • Delikatna zachęta do kontynuowania.
  • Nie przeszkadzać i nie kwestionować, kiedy ktoś mówi.