PRACA W ZESPOLE

Proces współpracy grupy ludzi w celu uzyskania efektu.

Praca zespołowa jest kluczową częścią działalności biznesowej, ponieważ aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, często konieczna jest dobra współpraca między pracownikami.

Praca zespołowa oznacza, że ludzie ze sobą potrafią współpracować, wykorzystując swoje indywidualne umiejętności i dostarczając konstruktywnych informacji zwrotnych, pomimo wszelkich osobistych konfliktów między jednostkami.

Dobra praca w zespole oznacza:

Współpracę ludzi w celu osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu. Umiejętność  wzajemnego słuchania się. Branie pod uwagę pomysłów wszystkich członków zespołu. Pracę dla dobra całej grupy. Dzielenie się odpowiedzialnością.

Zespół odnoszący sukcesy to taki, w którym unikalne umiejętności i mocne strony każdego z członków tego zespołu pomagają osiągnąć wspólny cel w najbardziej efektywny sposób. Jeśli masz dobrych ludzi, będziesz dobrym graczem zespołowym, a umiejętności takie jak komunikacja i pozytywne nastawienie uczynią zespół efektywnym.