KŪRYBA

Kūrybiškumas yra gebėjimas identifikuoti, kelti ir išspręsti problemas tinkamu ir skirtingu būdu.
Tai gebėjimas nustatyti skirtingas žinių koreliacijas, užduoti naujus klausimus ir pateikti originalius atsakymus.
Iniciativa nurodo : 1) kaip nustatyti problemą ar galimybę ir 2) kaip atlikti veiksmus, kad teisingai atsakytumėte.  Todėl iniciatyva yra polinkis veikti aktyviai, o ne tik galvoti apie tai, kas turėtų būti daroma ateityje. . Laikas eina nuo senų ar esamų projektų užbaigimo iki naujų galimybių paieškos.