home

 

po home

 

ŠIO PROJEKTO TIKSLAS - SKATINTI ANTREPRENERIŲ MINKŠTŲJŲ ĮGŪDŽIŲ VYSTYMĄ, PASINAUDOJANT SAVĘS ĮSIVERTINIMO ĮRANKIU IR 40-IES ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA. VISA TAI BUS DAROMA SUKURIANT MOBILIĄ APLIKACIJĄ IR JOJE BESIMOKANT.