PODEJMOWANIE DECYZJI

Podejmowanie decyzji to zdolność do ustalenia odpowiedniego sposobu postępowania w rozwiązywaniu problemów, angażowaniu się lub uczestniczeniu w konkretnej sprawie lub osobistym zadaniu. Podejmowanie decyzji oznacza - proces decydowania o czymś ważnym, szczególnie w grupie ludzi lub w organizacji.

Dlaczego podejmowanie decyzji odgrywa ważną rolę? Decyzje odgrywają ważną rolę, ponieważ determinują zarówno działania organizacyjne, jak i menedżerskie. Decyzja może być zdefiniowana jako kierunek działania celowo wybrany z zestawu alternatyw w celu osiągnięcia celów organizacyjnych lub zarządczych.