LYDERYSTĖ

Lyderystė yra asmens ar asmenų grupės gebėjimas daryti įtaką ir vadovauti kitiems organizacijos nariams. Lyderystė apima patikimų ir kartais sunkių sprendimų priėmimą, aiškios vizijos kūrimą ir formulavimą, pasiekiamų tikslų nustatymą ir žinių bei priemonių, reikalingų šiems tikslams pasiekti, stebėtojams teikimą. Lyderiai yra reikalingi daugumoje visuomenės aspektų, nuo verslo iki politikos ar regioninės bendruomenės organizacijų. Veiksmingas lyderis turi šias savybes: pasitikėjimą savimi, tvirtus bendravimo ir valdymo įgūdžius, kūrybišką ir novatorišką mąstymą, atkaklumą susidūrus su nesėkme, pasiryžimą rizikuoti, atvirumą pokyčiams, lygybė ir reaktyvumas krizės metu. Versle tokius lyderystės bruožus turintys asmenys gali pakilti į vadovybės ar kito aukšto lygmens pozicijas, pvz., Generalinį direktorių arba prezidentą.